Аббеи оф Беллапаис, Аббеи Беллапаис - Кирениа

Водени парк, ВатерВорлд Водени парк - Аииа Напа

Аквадукт Камарес, аквадукт Бекир Паша - Ларнака

Археолошки музеј Куклије, Локални археолошки музеј Палаипафоса - Куклија

Бани Буииук-Хамам, Буиук Хамам - Никозија

Баи Фиг-Тхрее, Фиг Трее Баи - Протарас

Црква Агијос Андроникос, Агиос Андроникос - Полис

Црква Агиа-Фаномерени, Панагиа Фанеромени - Ларнака

Црква Антифонитиса, Антифонитис Килисеси - Кирениа

Црква Ангелоктисти, Црква Ангелоктисти - Ларнака

Црква Панагије Канакарииа, Панонија Канакари - Никозија

Црква пророка Илије, црква профита Илиаса - Протара