Археолошки музеј Куклије, Локални археолошки музеј Палаипафоса - Куклија