Црква Светог Ђорђа Латина, Црква Светог Ђорђа Латина - Фамагуста