Рудник дијаманта Калинена, Рудник дијаманта Цуллинан - Преторија