Да би били конкурентни на тржишту, предузетницима и менаџерима различитих предузећа, важно је да компанија обрати пажњу на пословну репутацију бренда. Истовремено, популарни концепт добре воље игра важну улогу овде. Нудимо да сазнамо шта је добро расположење у рачуноводству, које су врсте добре воље и како се оне разликују једни од других.

Шта је добра воља?

У рачуноводственим условима, добро име је вриједност експресије пословне репутације компаније, показујући разлику између набавне цијене предузећа као интегралног финансијског и имовинског комплекса и укупне вриједности њене имовине. Добра воља је позитивна и негативна. Буквално са енглеског, добра воља значи "добру вољу" и у том контексту подразумева наклоност, расположење, добробит.

Како израчунати гоодвилл?

Одређивање коефицијента добре воље није тако тешко. Да бисте то урадили потребно је:

  1. На тренутној тржишној вриједности процијените цијели скуп средстава који држи стечено предузеће као да су купили одвојено.
  2. Одредите вредност нето имовине.
  3. Упоредите две вредности.

Добивена разлика може се назвати добра воља или негативна добра воља. У поређењу са осталом нематеријалном активом, уобичајено је да се квалификује као неидентификовано нематеријално улагање. Што се тиче идентификације нематеријалних средстава, карактерише га чињеница да се може купити не само са стране, већ и самог створеног.

добра воља

Позитивна добра воља

Познато је да концепт добре воље одређује додатни приход који произлази из фирме као резултат његових инхерентних предности. Прихваћено је да разликује позитивне и негативне добре воље. Први се јавља када је укупна вредност идентификоване имовине, као и обавезе организације која се купује, мања од трошкова њеног стицања.

Негативна добра воља

Друга врста добре воље се формира када удио купца у фер вриједности идентификоване имовине, потенцијалне обавезе које су стечене у склопу пословне комбинације, премашују своју набавну вриједност. Негативно добро име је добра воља која се јавља када укупна вриједност идентификоване имовине и обавеза неке организације прелази њену куповну цијену. Важно је да купац ревидира приступе вредновању и расподели идентифи фиабилних средстава, потенцијалних обавеза и процене набавне цене.

Добра воља и добра воља

Под пословном репутацијом се схвата као нематеријална корист, што је процена активности физичког или правног лица у погледу пословних квалитета. Ово је такође назив разлике између тренутне цијене организације и његове вредности директно у билансу стања. Ако говоримо о доброј вољи, овдје говоримо о економском термину који се користи у рачуноводству да одражава тржишну вриједност компаније без узимања у обзир вриједности обавеза и средстава. Коефицијент добре воље се приписује нематеријалној активи.

Добро име се односи на комбинацију фактора пословна репутација , добар бренд, предност локације, препознавање бренда и други који нису идентификовани одвојено од компаније, што омогућава закључак о будућем повећању профита компаније у односу на просјечну добит сличних конкурентских компанија и предузећа.