Блејско језеро, Блејски град - Блед

Ботаничка башта Љубљане, Ботанички врт Универзитета у Љубљани - Љубљана

Црква Светог Ђорђа (Пиран), Жупнијска црква св. Јурија - Исола

Фонтана три реке Крањске, Робске фонтане, Роббовог водњака - Љубљана

Доначка, Доначка гора - Рогашка-Слатина

Триглав, Триглав - Блед

Градски музеј Љубљана, Местни музеј Љубљана - Љубљана

Историјски центар Љубљане, Стари град Љубљане - Љубљана

Логарска Долина, Логарска долина - Марибор

Љубљаница, Љубљаница - Љубљана

Љубљанска зборница, Градска управа Љубљане - Љубљана

Љубљана град, Љубљана град - Љубљана