Хот спринг оф Даилдартунгуквер, Деилдартунгухвер - Реикхолт