Регионални музеј Ранцагуа, Регионални музеј Ранкагуа - Ранцагуа