Абрај ал-Баит, куле куце, Меки сат, Абрај Ал Баит торњеви, Макках сат Роиал Товер - Мекка