Музеј историје и уметности Јелгава, Академија Петрина - Јелгава