Музеј Арсенала, Форсварсфордонсмусеет Арсенален, Шведски музеј тенкова - Ескилстуна