Црква Светог Јована (Цесис), Света Јана базница - Цесис